​Medlem af En Rigtig Maler

Mere end 38 års erfaring

​Medlem af Garantiordning

Privatlivspolitik

1 ​Jens Madsen ApS Malerfirma’s behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan Jens Madsen ApS Malerfirma håndterer personoplysninger.

Vi anvender data om dig i vores løbende kontakt med dig samt for at gøre vores service endnu bedre.

2 Dataansvarlig

Jens Madsen ApS Malerfirma er dataansvarlig og sikrer, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Jens Madsen ApS Malerfirma

CVR-nr. 16 72 22 35

Hans Thomsensvej 95

7184 Vandel

Kontaktperson: Tina Lindrum

E-mail: mail@jm-malerfirma.dk

3 Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne servicere og opfylde vores aftale om udførelse af malerarbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand. 

3.1 ​Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse  

I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til Jens Madsen ApS Malerfirma. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for udførelse af aftalt arbejdsudførelse, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at trække samtykket tilbage.

4 ​Hvem har adgang til personoplysningerne

Jens Madsen ApS Malerfirma’s medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at Jens Madsen ApS Malerfirma kan levere sine ydelser.

Jens Madsen ApS Malerfirma ApS videregiver generelt og kun i sjældne tilfælde oplysningerne til følgende databehandlere: virksomhedens IT-leverandør, virksomhedens bankforbindelse, NETS Danmark A/S  

5 ​Hvor længe opbevares oplysningerne?

Efter opgaven er udført, gemmes personoplysningerne med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne som hovedregel må gemmes i ca. 5 år efter opgaven er udført. Dog gemmer vi oplysninger i 8 år, da flere af vores produkter har en levetid på 8-10 år inden de skal fornyes.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende retssag mv. 

6 ​Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig via e-mail på den under pkt. 2 angivne e-mailadresse.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

​Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

7 Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk 

8 ​Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Firmainfo​:

JM Malerfirma

CVR: 16722235

Adresse:

Hans Thomsens Vej 95

7184 Vandel

Kontakt:

Telefon: 40 13 32 65

E-mail: mail@jm-malerfirma.dk 

smiley